Resilienssi

Selviytymiskyky

Emme voi useinkaan vaikuttaa siihen, mitä meille elämässä tapahtuu. Onneksi meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten vastoinkäymisiin reagoimme.

Kykyä selvitä epäonnistumisista ja takaiskuista sanotaan resilienssiksi. Resilienssi on henkistä vahvuutta, mielen hyvinvointia, jota voi kehittää läpi elämän. Hyvän resilienssin omaava henkilö tunnistaa voimavaransa ja selviytymiskykynsä ja osaa hakea apua silloin, kun huomaa ettei yksin jaksa. Työyhteisössä resilienssiä tarvitaan erityisesti muutosten keskellä, organisaatiouudistuksissa tai yt-tilanteissa. Kun tuntuu etteivät omat taidot tai voimat riitä, osataan kääntyä työkaverin puoleen ja pyytää työyhteisöltä tukea.