Tarja Tiittasen kanssa tehty video siitä, mitä on systeeminen konstellaatio, ja miten sitä voi hyödyntää niin yksilöt kuin työyhteisöt oman toimintansa kehittämisessä. Vaikkapa jumitilanteiden tai rajoittavien uskomusten purkamisessa. Tästä videoon >>