Työyhteisötaitoja ja työhyvinvointia

Työhyvinvointia ja työyhteisötaitoja

Työhyvinvointi ei synny itsestään vaan vaatii systemaattista johtamista. Työhyvinvointia tukevassa työyhteisössä on hyvinvoinnin huomioivat rakenteet ja prosessit, palveleva johtamisote ja mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä.

Työhyvinvoinnin keskiössä on ihminen itse ja psykologinen pääoma. Psykologinen pääoma tarkoittaa mielen hyvinvointia, joka on nykypäivän kuormittavassa työelämässä avaintaito. Omien voimavarojen vahvistaminen ja hyvä henkinen kunto tuovat suojaa ja mielenrauhaa muutoksissa. Näistä taidoista osa tulee perimän kautta, mutta jopa 40 % on itse harjoiteltavissa.

Puunto Oy:n valmennukset keskittyvät psykologisen pääoman ympärille ja sen neljän ulottuvuuden vahvistamiseen. Nämä ulottuvuudet ovat sitkeys, myönteisyys, realistinen optimismi ja itsearvostus. Mitä vahvempia nämä taidot ovat, sen parempi suoja ihmisellä on stressiä vastaan ja sen kestävämpää on hyvinvointi.

Suosittuja valmennusteemoja

Vahvista työhyvinvointia

Käytännönläheisessä workshopissa perehdytään työhyvinvoinnin osa-alueisiin ja työn merkitykseen hyvinvoinnin lähteenä. Koulutuksessa tunnistetaan oman työn vaatimusten ja resurssien kenttää ja
vahvistetaan olemassa olevia voimavaroja.
Harjoitusten avulla  opitaan uusia keinoja oman työn muokkaamiseen työhyvinvointia tukevammaksi.
Koulutus edistää osallistujan kykyjä oman työhyvinvointinsa aktiivisena kehittäjänä.
Kesto 3 h tai sopimuksen mukaan.

Vapaaksi stressistä

Workshopissa tutustutaan stressin mekanismeihin ja tunnistetaan omat keskeiset tavat reagoida stressiin. Osallistujat oppivat käsittelemään stressiä ja ongelmia uudella tavalla. He omaksuvat myös nopean ja tehokkaan työkalun arjen stressinhallintaan: kehon ja mielen rentoutukseen perustuvan Mind-Body Bridging tekniikan. Kesto 3 h tai sopimuksen mukaan.

Opi sanomaan ei

Kiireisessä työelämässä ja arjessa olemme lukemattomien pyyntöjen ja odotusten kohteena.  Kohtaamme lähes päivittäin tilanteita, joista pitäisi pystyä kieltäytymään. Ei:n sanominen on usein meille todella haasteellista, vaikka samalla se on tärkeä taito oman hyvinvointimme kannalta. Erityisen merkittävää on osata sanoa ei myönteisesti ilman, että vahingoittaa tai suututtaa ihmisiä ympärillä. Tässä käytännönläheisessä workshopissa harjoitellaan myönteistä jämäkkyyttä. Kesto 3 h tai sopimuksen mukaan.

Tiimin voimavalmennus

Ryhdistä tiiminne yhteisymmärrystä, toimintaa ja tuloksellisuutta Tiimin voimavalmennuksella. Valmennuksesta hyötyvät työtiimit, jotka haluavat kehittää keskinäistä työilmapiiriä tai vuorovaikutusta. Työskentely sopii erinomaisesti myös silloin, kun toiveena on kirkastaa tiimin yhteistä tavoitetta. Workshop toteutetaan fasilitoivalla otteella, kannustavassa ja myönteisessä hengessä. Kesto 3 h tai sopimuksen mukaan.

Muita teemoja:

  • Tavoitteista totta
  • Ruuhkavuodet haltuun
  • Arvot ja unelmat
  • Oman elämän ohjaksissa – ajanhallinnan valmennus

Koulutuksista sanottua

Kiitos tästä kurssista, sain siitä paljon tukea tulevaisuuden suunnitelmilleni.

Erityisesti työntuunaus oli oivallinen ja uusi juttu, josta sain paljon puheenaihetta tulevaan kehityskeskusteluun.

Koko työyhteisömme piti koulutuksesta. Konkreettiset työkalut, joita koulutus meille tarjosi, olivat todella hyvät ja tarpeelliset. Mikä parasta, näihin on helppo palata, kun on tarve!