Työyhteisötaitoja ja työhyvinvointia

Työyhteisötaitoja & vaikuttavaa vuorovaikutusta

Työhyvinvointi ei synny itsestään vaan vaatii systemaattista johtamista. Työhyvinvointia tukevassa työyhteisössä on hyvinvoinnin huomioivat rakenteet ja prosessit, palveleva johtamisote ja mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä.

Työhyvinvoinnin keskiössä on ihminen itse ja psykologinen pääoma. Psykologinen pääoma tarkoittaa mielen hyvinvointia, joka on nykypäivän kuormittavassa työelämässä avaintaito. Omien voimavarojen vahvistaminen ja hyvä henkinen kunto tuovat suojaa ja mielenrauhaa muutoksissa. Näistä taidoista osa tulee perimän kautta, mutta jopa 40 % on itse harjoiteltavissa.

Puunto Oy:n valmennuksissa hyödynnetään psykologista pääomaa ja sen neljää ulottuvuutta.  Nämä ulottuvuudet ovat sitkeys, myönteisyys, realistinen optimismi ja itsearvostus. Mitä vahvempia nämä taidot ovat, sen parempi suoja ihmisellä on stressiä vastaan ja sen kestävämpää on hyvinvointi.

Kysy lisää valmennuksista >>

Suosittuja valmennusteemoja

Omaksu myönteinen jämäkkyys

Niin työssä kuin arjessa olemme lukemattomien pyyntöjen ja odotusten kohteena. Lähes päivittäin kohtaamme tilanteita, joista pitäisi pystyä kieltäytymään, myös omilta impulsiivisilta toiveilta. Erityisen merkittävää on osata sanoa ei myönteisesti ilman, että vahingoittaa tai suututtaa ihmisiä ympärillä.

Ei:n sanominen on usein todella vaikeaa ja sen seurauksena on kuormittuminen, stressi ja konfliktit. Jämäkkyyteen on kuitenkin olemassa menetelmiä, joita voi omaksua ja joissa voi kehittyä.

Käytännönläheisessä koulutuksessa osallistuja saa konkreettisia ohjeita ja käytännön esimerkkejä siihen, miten valmistaudutaan sanomaan ei ja miten ei:n voi ilmaista toista loukkaamatta. Hän harjoittelee omien tavoitteiden tunnistamista, rajojen vetämistä ja keinoja, joilla voi pitää puolensa haastavissakin tilanteissa.  Osallistujan hyvinvointi kasvaa ja hänelle vapautuu aikaa tehdä niitä asioita, joita hänen on tarkoituskin tehdä. 
Petran haastattelu psykologisesta pääomasta >>

Ajanhallinnasta mielenhallintaan

Tässä käytännönläheisessä valmennuksessa keskitytään siihen, miten ajattelun keinoin voi vaikuttaa stressiin ja kiireeseen. Pureudumme osallistujien sisäisiin
sääntöihin ja uskomuksiin, haastamme toimimattomia ajatusmalleja ja tulemme tietoiseksi aikavarkaista ja energiasyöpöistä.

Tutustutumme stressin mekanismeihin ja tunnistamme omat keskeiset tavat reagoida stressiin. Osallistujat oppivat käsittelemään stressiä ja ongelmia uudella tavalla. He omaksuvat myös nopean ja tehokkaan työkalun arjenstressinhallintaan: kehon ja mielen rentoutukseen perustuvan Mind-Body Bridging tekniikan.

Valmennuksen jälkeen osallistuja osaa valita hyvinvointiansa paremmin palvelevia toimintatapoja. Hän omaksuu mielen johtamisen periaatteet ja saa rohkeutta ja välineitä jatkaa harjoittelua omassa arjessaan.
Kesto 3 h tai sopimuksen mukaan.

Työhyvinvointitaitoja asiantuntijoille

Tässä workshopissa perehdytään työhyvinvoinnin osa-alueisiin ja työn merkitykseen hyvinvoinnin lähteenä. Valmennuksessa tarkastellaan oman työn vaatimusten ja resurssien kenttää, vahvistetaan olemassa olevia voimavaroja sekä opetellaan palautumiskeinoja

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä oman työhyvinvointinsa aktiivisena edistäjänä ja kehittäjänä.

Osallistuja oppii tunnistamaan oman työnsä voimavara- ja kuormitustekijöitä sekä löytämään tasapainoa näiden välille.  Harjoitusten avulla omaksutaan uusia keinoja oman työn muokkaamiseen työhyvinvointia tukevammaksi. Jokainen tekee myös henkilökohtaisen suunnitelman työhyvinvoinnin lisäämiseksi omassa työssään.

Koulutus toteutetaan ratkaisukeskeisin menetelmin, työpajatyyppisesti. Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä siivittävät lyhyet alustukset. Koulutuksessa hyödynnetään ryhmädynamiikkaa ja vertaisosallistujien kokemuksia ja oivalluksia. Osallistujille lähetetään etukäteen pieni ennakkotehtävä. 

Koulutus sopii henkilöille, jotka tarvitsevat lisää näkökulmia ja käytännön keinoja työhyvinvointinsa edistämiseen. Valmennuksen opit ovat vietävissä oman työyhteisön kehittämiseksi, joten se sopii myös esimiestehtävissä toimiville.

Vaikuttamistaidot

Käytännönläheisessä valmennuksessa paneudutaan kehittämään osallistujien vaikuttamistaitoja. Koulutuksessa osallistuja

 • tunnistaa millainen persoona itse on ja mitkä ovat omaan käyttäytymiseen liittyvät vahvuudet
 • oppii millä keinoin voi kehittää yhteistyötä erilaisten persoonien välillä
 • oppii johtamaan ja motivoimaan erilaisia persoonia
 • omaksuu luottamuksen rakentamisen merkityksen ja keinoja sen luomiseen
 • saa käytännön työkaluja toimivan tiimin johtamiseksi
 • kehittää omia yhteistyötaitojaan

Valmennuksen aikana osallistuja saa kolme henkilökohtaista palautetta, joita voi käyttää jatkossa itsensä ja muiden johtamisen välineinä.

Valmennus toteutetaan ratkaisukeskeisesti ja keskustellen. Lyhyitä alustuksia seuraavat omaan työhön liittyvät yksilö- ja ryhmäharjoitukset. Asiat linkittyvät valmennuksen viitekehyksenä toimivaan henkilökohtaiseen Peili™ käyttäytymisprofiiliin sekä kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteeseen.

Valmennus sopii erinomaisesti esimiehille oman esimiestyön kehittämisen tueksi, projektien- ja tiimien vetäjille sekä niissä työskenteleville.

Pyydä tarjous >>

Muita teemoja:

 • Tavoitteista totta – tiimien Vision Board tavoitevalmennus 
 • Myönteisyystaidot
 • Oman osaamisen tunnistaminen

Kysy lisää >>

Koulutuksista sanottua

Kiitos tästä kurssista, sain siitä paljon tukea tulevaisuuden suunnitelmilleni.

Erityisesti työntuunaus oli oivallinen ja uusi juttu, josta sain paljon puheenaihetta tulevaan kehityskeskusteluun.

Koko työyhteisömme piti koulutuksesta. Konkreettiset työkalut, joita koulutus meille tarjosi, olivat todella hyvät ja tarpeelliset. Mikä parasta, näihin on helppo palata, kun on tarve!

OTA YHTEYTTÄ
 • info@puunto.fi
 • 050 376 2347
 • Laukkukuja, 00770 Helsinki
 • Y-tunnus: 2749251-9
TYKKÄÄ MEISTÄ
Rekisteriseloste
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google