Uravalmennus

Ohjausta urasuunnitteluun tai työnhakuun

Etsitkö yhteistyökumppania toteuttamaan muutosturvavalmennuksia tai pohditko omaa suuntaa kohti unelmaduunia? Puunnon valmentajalla Petra Beddalla on vuosien kokemus tuloksekkaasta ryhmien ja yksilöiden työnhaku- ja uravalmennuksesta eri toimialoilta. Hän on myös suunnitellut ja toteuttanut useita eripituisia työvoimapoliittisia työnhaku- ja uravalmennuksia erinomaisin palauttein. Valmennukset suunnitellaan ja räätälöidään osallistujien mukaan.

Petran valmennusote on myönteinen ja arvostava. Valmennukset pohjautuvat ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja kansainväliseen Firework Career Coaching – prosessiin. Firework on maailman tunnetuimpia uraohjausohjelmia ja ICF:n akkreditoima uracoaching -ohjelma. Se sopii erityisesti uusia uravaihtoehtoja pohtivien henkilöiden valmennukseen.

Tehokasta valmennusta,
yksin tai ryhmässä

Kokonaisvaltainen uravalmennus räätälöidään aina osallistujien tarpeen mukaisesti, mutta se voi sisältää muun muassa seuraavia elementtejä:

  • omien uramahdollisuuksien kartoitus, erilaiset polut
  • vahvuuksien ja ammatillisen osaamisen tunnistaminen
  • omien motivaation lähteiden kirkastaminen
  • osaamisen sanoittaminen työnhaun eri tilanteissa
  • työnhaussa erottuminen
  • tehokkaat työnhaun asiakirjat
  • somen hyödyntäminen työnhaussa
  • voimavarat ja suunta uuteen irtisanomisen jälkeen.

Valmennuksen aikana osallistuja saa apua ammatillisten suunnitelmien laatimisessa sekä tietoa työnhaun vaatimuksista. Osallistuja laatii selkeän ja konkreettisen toimintasuunnitelman, jonka avulla hän saavuttaa asettamansa tavoitteet. Ryhmävalmennukset sisältävät henkilökohtaista ohjausta ja räätälöintiä yksilön tarpeet huomioiden.

Suosittuja valmennusteemoja

Osaaminen esiin

Koulutuksessa pureudutaan mm. näihin teemoihin:
– Mitä osaaminen on ja mistä kaikkialta sitä kertyy?
– Millaista työelämäosaamista minulla on ja miten sitä arvioin?
– Millaista ammatillista erityisosaamista hallitsen?
– Mitkä ovat henkilökohtaiset vahvuuteni?
– Mitkä asiat minua motivoivat ja sytyttävät?
– Mihin suuntaan haluan kasvaa ja kehittyä?

Kohti myönteistä uramuutosta

Koulutuksessa kasvatetaan yksilön tunnetta ja kokemusta kyvystä olla ohjaksissa omassa elämässään myös muutostilanteessa. Tavoitteena on vahvistaa osallistujan ammatti-identiteettiä ja tuoda rohkeutta ja uskoa tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Unelmana uusi duuni

Unelmana uusi duuni pitää sisällään urasuunnittelun koko prosessin itsetuntemuksesta oman suunnan kirkatamiseen sekä tehokkaan työnhaun menetelmät. Tämä valmennus on saatavana
 myös verkkokoulutuksena!

Urakartta

Urakartta-valmennuksessa kartoitat omat motivaatiotekijäsi ja kompetenssisi sekä pohdit näitä hyödyntäen miltä oma mahdollisimman innostava työurasi näyttää ja mitä elementtejä siihen sisältyy. Valmennuksessa hyödynnetään kansainvälisiä ja tutkittuja motivaatio- ja kompetenssiviitekehyksiä sekä erilaisia visuaalisia ja auditiivisia menetelmiä. Työstät henkilökohtaisen urakartan, joka kuvaa sinun urapotentiaaliasi. Erityisesti valmennuksesta hyötyvät uranmuutostilanteessa olevat sekä itsetuntemuksen syventämisestä kiinnostuneet henkilöt. Seuraava avoin valmennus 31.1.2018
Lisätietoja verkkokaupassa >>

Unelmia, tavoitteita & askelia

Henkilökohtainen valmennus

Yksilöcoahcing on sinulle, joka haluat selkeän reitin uuteen työpaikkaan. Valmennuksessa opit tunnistamaan vahvuutesi, ammatillisen osaamisen, motivaatiotekijät ja syvimmät arvosi. Löydät uusia näkökulmia ja suuntia tulevaan ja saat käyttöösi työnhaun tehokkaimmat menetelmät.

Opit keinot, joilla erotut muista työnhaussa ja sen, kuinka teet taatusti toimivat työhaunasiakirjat. Autan sinua myös voimavarojen löytymisessä ja muutoksen läpiviennissä. Valmennuksen elementit ja painopisteet räätälöidään yksilökohtaisesti, sinun tarpeesi mukaan. Pääset nopeasti uraprosessissasi eteenpäin ja saat tukeni ja sparraukseni koko valmennusprosessin ajan. Voit luottaa siihen, että teen kaiken onnistumisesi eteen.

Uravalmennuksessa hyödynnetään Firework uracoaching -prosessia, joka on tarkoitettu erityisesti uusia uravaihtoehtoja pohtivien henkilöiden tukemiseen. Firework on yksi maailman tunnetuimmista uraohjausohjelmista ja ICF:n akkreditoima uracoaching-ohjelma.

Katso Puunnon verkkokaupasta 
myynnissä olevat

valmennuspalvelut >>

Kiitos tapaamisesta ja kultaakin arvokkaammista kommenteista. Sain työstettyä cv:n ja aktivoitua LinkedIn:n, mikä poiki kutsun haastatteluun.

Sain unelmieni työpaikan. Kiitos tuhannesti sinulle Petra!

Petrasta oli suurta apua elämäni yhdessä käännekohdassa. Entisen työn päättyessä mietin onko minusta tavoittelemaan unelmia ja vaihtamaan alaa pitkän työrupeaman jälkeen. Petra oli kannustava ja ennen kaikkea innostava ohjaaja, jolle oli helppo puhua elämän kipeistäkin asioista luottamuksella. Suosittelen lämpimästi!

Juha Kulmala